Hazai- és Európai Uniós

Projektjeink

A BJMOKK Nonprofit Kft. az alábbi projektekben vett és vesz részt konzorciumi tagként vagy konzorciumvezetőként:
A kedvezményezettek nevei BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Csongrád Városi Önkormányzat, Doboz Nagyközség Önkormányzata, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA, Tiszakécske Város Önkormányzata
A projekt címe Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése
A szerződött támogatás összege 399.850.000 forint
A támogatás mértéke (%-ban) 100%
A projekt tartalmának bemutatása, összefoglalása Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése " című konzorciumi pályázati projekt keretében az Alsó-Tisza szakaszon (Szolnoktól, illetve Gyulától és Sarkadtól Szegedig) 12 vízitúra megállóhely újul meg. Több helyszínen infrastrukturális fejlesztésekre kerül sor, néhány meglévő megállóhelyen eszközfejlesztést hajt végre a konzorcium, ezzel is elősegítve a térség vízi turizmusának előrelépését, lehetőséget adva arra, hogy a szabadidő aktív eltöltéséhez a vizet és vizes mozgásformákat válasszák az emberek. A projektnek köszönhetően várhatóan ismét fellendül a vízi turizmus az Alsó-Tiszán, iskolák, civil szervezetek, vállalkozások ismerkedhetnek meg a vízi jármódokkal, a technika és az új eszközök megjelenésével új szabadidős csoportok formálódhatnak, s egyben lehetőség nyílik a térség természeti és kulturális kincseinek felfedezésére, megismerésére is. Fontos elv, hogy a megállóhelyek fejlesztésén keresztül a különböző jármódok (kerékpáros, kézi hajtású vízi eszköz, lovas, természetjárás) közötti kapcsolat is fejlődjön.
A projekt befejezési dátuma 2019. április 25.
Projekt azonosító száma GINOP-7.1.2-15-2016-00002
A projekt céljai, elért eredményei A pályázat célja, hogy a kajak-kenu népszerűségére, társadalmi beágyazottságára alapozva, minél több embert motiváljon arra, hogy szabadidejében, azt hasznosan eltöltve, járja a vizeket, legyen edzettebb, egészségesebb, és közben ismerje meg Magyarország rejtett történelmi, kulturális és természeti szépségeit. Fontos elv, hogy a megállóhelyek fejlesztésén keresztül a különböző járásmódok (kerékpáros, túrakenu, lovas, vitorlás, természetjárás) közötti kapcsolat fejlődjön, az intermodalitás erősítéséből származó jövedelemtermelő képesség pedig javuljon. Cél, hogy az egyes megállóhelyek fejlesztése és hálózatba kapcsolása révén, közvetett módon növekedjen az egy helyszínen/régióban eltöltött vendégéjszakák száma, valamint a „vendégköltések” összege, és emelkedjenek a szolgáltatások nyújtásából származó közvetett és közvetlen bevételek.
A projektből megvalósult tevékenységek, szolgáltatások, alprojektek Az Alsó-Tisza és a Körösök útvonalon található megállóhelyek fejlesztéséhez kapcsolódóan három féle beruházási tevékenység valósult meg: 1. Szolnok - építési beruházás, úszómű telepítése -megvalósult. 2. Tiszakécske megállóhely - építési beruházás - megvalósult. 3. Csongrád megállóhely - építési beruházás - megvalósult. 4. Doboz-Szanazug megállóhely - építási beruházás, eszközbeszerzés, hulladéktárolók beszerzése - megvalósult. 5. Gyomaendrőd megállóhely - konténer beszerzés, úszómű telepítés - megvalósult. 6. Szeged megállóhely - építési beruházás, eszközbeszerzés,hulladéktárolók beszerzése, sátor beszerzés, szabadtéri kondipark telepítés - megvalósult. 7. Gyula: eszközbeszerzés - megvalósult. 8. Békés: konténer telepítés, úszómű telepítés, eszközbeszerzés - megvalósult. 9. Köröstarcsa -konténer telepítés, eszközbeszerzés - megvalósult. 10. Kunszentmárton: eszközbeszerzés, hulladéktárolók - megvalósult. 11. Sarkad: eszközbeszerzés - megvalósult. 12. Mindszent: eszközbeszerzés, úszómű telepítés - megvalósult.
További információ A projekt által érintett vízitúra megállóhelyek fényképes adatlapjai megtekinthetők az EvezzItthon weboldalon.
Elért célcsoportok 1. Köznevelési célcsoport; 2. Felsőoktatási célcsoport; 3. Családok (aktív életmódú felnőttek); 4. 55+ célcsoport; 5. Külföldi turisták célcsoport
A projekt indikátorainak teljesülése A fenntartási időszak kezdete: 2019.01.01 A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedésének mérésére alakalmazott indikátorszám évente összesen 10 386 fő. A kumulált tényérték összváltozása 2020. 12. 31-én 45 241 fő; 2021. 12. 31-én 107 711 fő; 2022. 12. 31-én 167 684 fő.
EU