Új szereplők a konzorciumi tagok közt

2020. december 23-án a BJMOKK Nonprofit Kft, mint konzorciumvezető kezdeményezte a támogatási szerződés átfogó módosítását a támogatónál, amelynek egyik oka a konzorciumi tagok változása volt, illetve a támogatási szerződés 2021. december 31-ig történő meghosszabbítása.

A pályázat 2018-as benyújtása óta megváltozott a Kisfaludy2030 Zrt. feladatköre és szervezeti struktúrája, melynek eredményeként az európai uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos feladatokat már nem lát el, így kilépett a projektből. Feladatait az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (AÖFK) vette át 2020. július 1-től.

A 100%-os állami tulajdonú, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos irányítása alatt működő szervezet stratégiai célja, hogy munkájával segítse a természetjáró, a természetet óvó, környezettudatos emberek számának növekedését.

Az AÖFK fő feladatai:

–       az aktív és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek, fejlesztések, beruházások összehangolása, koordinálása;
–       a hazai aktív- és ökoturisztikai arculat kialakítása;
–       Magyarország természeti kincseinek megismertetése;
–       a létrejövő aktív- és ökoturisztikai fejlesztések népszerűsítése.
A szervezet az említett feladatait a térségi állami, önkormányzati, civil és piaci szereplőkkel együttműködve, a helyi igényekre alapozva, hálózati szemlélettel valósítja meg.

Fentiek értelmében a feladat elvégzéséhez szükséges szakértelem és humán erőforrás a szervezetnél rendelkezésre áll. Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratában foglalt céljai összhangban vannak a projekt céljaival, így részvételével a projekt sikeres megvalósítását támogatja.

A módosítás során a projektből kilépett az MTÜ Zrt. is, amelynek szakmai feladatait szintén az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Nonprofit Zrt. veszi át, a megvalósítandó szemléletformáló rendezvények megvalósítását pedig a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány vállalta.

A módosítás érintette a költségvetést is, elsősorban a konzorcium vezetőnél jelentkező költségelemeket.

2021. januárjában megtörtént a tiszabecsi építési beruházás közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza.